GÖDƏKCƏLİK

sif. Gödəkcə tikməyə yararlı, gödəkcə tikmək üçün. Gödəkcəlik parça.
// İs. mənasında.
Allah eləyəydi, mənə gödəkcəlik, şalvarlıq da almış olaydı! M.Hüseyn.

GÖDƏKCƏLİ
GÖDƏKDƏSTƏ

Digər lüğətlərdə