GÖDƏKDƏSTƏ

bax gödəksap(lı). Gödəkdəstəli balta.
GÖDƏKCƏLİK
GÖDƏKDƏSTƏLİ

Digər lüğətlərdə