GÖDƏKDƏSTƏLİ

bax gödəksap(lı). Gödəkdəstəli balta.
GÖDƏKDƏSTƏ
GÖDƏKQIÇ

Digər lüğətlərdə