GÖDƏKQUYRUQ

sif. Quyruğu gödək olan; qısaquyruq(lu). Gödəkquyruq it.
– Gödəkquyruq dayçaların kişnəməsi eşidilirdi. B.Bayramov.

GÖDƏKQOLLU
GÖDƏKQUYRUQLU

Digər lüğətlərdə