GÖDƏKSAP

sif. Sapı gödək olan; qısadəstə( li). Gödəksap bel.
GÖDƏKSAÇLI
GÖDƏKSAPLI

Digər lüğətlərdə