GÖDƏLDİLMƏ

Gödəldilmək”dən f.is.
GÖDƏKYUNLU
GÖDƏLDİLMƏK

Digər lüğətlərdə