GÖDƏLDİLMƏK

məch. Gödək kəsilmək, kəsilib gödək edilmək; qısaldılmaq.
GÖDƏLDİLMƏ
GÖDƏLMƏ

Digər lüğətlərdə