GÖDƏLTDİRMƏK

icb. Gödək hala saldırmaq; qısaltdırmaq.
GÖDƏLTDİRMƏ
GÖDƏLTMƏ

Digər lüğətlərdə