GÖDƏNQULULUQ

bax qarınqululuq.
GÖDƏNQULU
GÖDƏRƏK

Digər lüğətlərdə