GÖLLƏNDİRMƏK

f. Göl halına salmaq, göl kimi su yığmaq, gölməçə əmələ gətirmək. Küçəni gölləndirmək.
GÖLLƏNDİRMƏ
GÖLLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə