GÖLLƏNMƏK

f.
1. Göl halına düşmək, göl kimi su yığılmaq, gölməçə əmələ gəlmək. Yağışdan küçələr gölləndi.
– Bir gün Qəmər ağacların dibini çala edirdi ki, su göllənsin, ağaclar su içsin. (Nağıl).
Ordaburda göllənmiş ( f.sif. ) suların içindən adamboyu hündürlüyündə göy qamışlar ucalırdı. M.Hüseyn.

2. Təşbeh kimi “göz yaşı axıtmaq” mənasında.
Qanlı yaşım gündən-günə bollandı; Axdı, axdı sinəm üstə gölləndi. M.V.Vidadi.
Anamın göz yaşı axıb gölləndi; Sonra saçlarını yolub dilləndi. S.Vurğun.

GÖLLƏNMƏ
GÖLLÜK

Digər lüğətlərdə