GÖLMƏÇƏLƏNMƏ

Gölməçələnmək”dən f.is.
GÖLMƏÇƏLƏNDİRMƏK
GÖLMƏÇƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə