GÖLMƏ

dan. bax gölməçə. Neft gölməsi. Su gölməsi.
– Bu gölmələrdə balıq axtarırdıq. S.S.Axundov.
Gölmə sularının rəngi sapsarı; Xəstəlik qurudur ağaclıqları. S.Vurğun.
Ağcaqanad dəstə-dəstə; Vızıldadı gölmə üstə. M.Dilbazi.

□ Gölmə bağlamaq (tutmaq) – bax gölmələnmək. Çirk sular gölmə bağlayıb.
– Su ancaq oyuqlarda, çuxurlarda gölmə tutardı. S.S.Axundov.

GÖLLÜK
GÖLMƏC

Digər lüğətlərdə