GÜLƏBƏTİN

qızıl və gümüş tellərdən və ya rəngli saplardan vurulan bəzəkli tikmə növü; incə, gözəl.
GÜLƏBATIN
GÜLƏFRAN

Digər lüğətlərdə