GÜLƏBƏTİN

Alınma sözdür, “qızıl və gümüş qarışığı olan sap” deməkdir. Belə sap­dan toxunmuş parça da güləbətin adlanır. Adam adı kimi də işlənir. Əsl mənası “üzə­rində zərdən gülləri olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLÇİN
GÜLƏNDAM

Значение слова в других словарях