GAHI

bax gah 1
Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir.

GAHGİRLİK₂
GAHI-GAHI

Digər lüğətlərdə