GAHLI

bax büzməli.
Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.

GAHI-GAHI
GAP

Digər lüğətlərdə