GECƏBƏGÜNDÜZ

dan. bax gecə-gündüz. Gecəbəgündüz işləmək.
– Bir ay gecəbəgündüz; O qırpmadı gözünü. B.Vahabzadə.

GECƏ-GÜNDÜZLÜK
GECƏBƏNÖVŞƏSİ

Digər lüğətlərdə