GECƏBƏNÖVŞƏSİ

is. bot. Yeraltı kök yumruları olan yabanı bəzək bitkisi; gecəçiçəyi.
GECƏBƏGÜNDÜZ
GECƏÇIRAĞI

Digər lüğətlərdə