GECƏKİ

sif. Gecə olmuş, gecə baş vermiş. Gecəki hadisə. Gecəki söhbət.
– Sübh söndü şəb ki, xəlqə qiblə idi bir çırağ; Gecəki iqbalı gör, gündüzdəki idbarə bax! M.V.Vidadi.
[Qarı çobanlara:] Qumru xalçasına baxmağa gəlib, – dedi, – bu gecəki tufandan sonra ürəyi darıxdı… Ə.Məmmədxanlı.

GECƏKƏSDİ
GECƏKORLUĞU

Digər lüğətlərdə