GECƏRİYƏN

sif. xüs. Əriməsi çətin olan, çətin əriyən, tez əriməyən. Gecəriyən metallar.
GECƏLİK
GECƏVƏR

Digər lüğətlərdə