GECƏVƏR

is. bot. Çoxillik kökümsovlu dərman bitkisi.
GECƏRİYƏN
GECƏYARI

Digər lüğətlərdə