GEDƏCƏK

zərf Gedilməsi lazım olan; getməli, gediləsi. Allahdan gizlin deyil, sizdən nə gizlin.
Mənim bir gedəcək yerim var. Çəmənzəminli.

GECYETİŞƏN
GEDƏLİ

Digər lüğətlərdə