GEDƏRİ

bax gedərgi. Gedəri qonaq. Qız gedəridir.
– Bir gün gedəri olsam; bəlkə azalacaqdır; bu dünyadan bir damla. R.Rza.

GEDƏRGİ
GEDİB-GƏLMƏ

Digər lüğətlərdə