GEDİLMƏ

Gedilmək”dən f.is.
GEDİLƏSİ
GEDİLMƏK

Digər lüğətlərdə