GİCƏLLƏNDİRMƏ

Gicəlləndirmək”dən f.is.
GİCƏLLƏNDİRİCİ
GİCƏLLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə