GİCƏLLƏTMƏ

Gicəllətmək”dən f.is.
GİCƏLLƏNMƏK
GİCƏLLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə