GİCƏLTMƏ₁

Gicəltmək1”dən f.is.
GİCƏLTMƏ₂
GİCƏLTMƏ₃

Digər lüğətlərdə