GİCƏLTMƏ₂

Gicəltmək2”dən f.is.
GİCƏLMƏK₁
GİCƏLTMƏ₁

Digər lüğətlərdə