GİCƏLTMƏ₃

is. Qoyun-quzuda baş gicəllənməsi şəklində təzahür edən xəstəlik.
Maldarlıq edən şəxslərə məlumdur ki, qoyunquzuda bir gicəltmə naxoşluğu olur ki, onlar bir yerdə fırlanıb, yıxılıb fövt olurlar. Əkinçi”.

GİCƏLTMƏ₁
GİCƏLTMƏK₁

Digər lüğətlərdə