GİCƏLTMƏK₂

f. Gic etmək, dəli etmək.
GİCƏLTMƏK₁
GİCGAH

Digər lüğətlərdə