GİCBƏSƏRLİK

bax gicbeyinlik.
Sən Seyid Vəlinin o gicbəsərliyinə baxma, onu nahaq yerə gözdən salıblar. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİCBƏSƏRLİK səfehlik — yüngüllük — dəmdəməkilik
GİCBƏSƏR
GİCƏLLƏNDİRİCİ

Digər lüğətlərdə