GİCBAŞLIQ

bax gicbeyinlik.
GİCBAŞ
GİCBEYİN

Digər lüğətlərdə