GİCİŞDİRMƏ

Gicişdirmək”dən f.is.
GİCİKMƏK
GİCİŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə