GİCİKMƏ

Gicikmək”dən f.is.
GİCİK
GİCİKMƏK

Digər lüğətlərdə