GİCİKMƏK

f. Gicləşmək, gic olmaq, axmaqlaşmaq, sarsaqlaşmaq.
GİCİKMƏ
GİCİŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə