GİCTƏHƏRLİK

is. Gicə oxşama; bir qədər giclik, sarsaqlıq, gicbəsərlik.
GİCTƏHƏR
GİDİ

Digər lüğətlərdə