GİGİRTDƏMƏ

Gigirtdəmək”dən f.is.
GİDİ
GİGİRTDƏMƏK

Digər lüğətlərdə