GİGİYÉNA

[ yun. hygieinos – şəfaverici] Xarici mühitin müxtəlif amillərinin insan orqanizminə təsirini və sağlamlığı qoruma tədbirlərini öyrənən elm. Gigiyena qaydaları.
// Sağlamlığı qoruyan təcrübi tədbirlərin məcmusu. Əmək gigiyenası.
GİGİRTDƏMƏK
GİGİYENAÇI

Digər lüğətlərdə