GİLƏKCƏ

sif.zərf Gilək dilində. Giləkcə bilmək.
[Kişi və arvad] giləkcə danışırdılar. S.Hüseyn.

GİLƏ-GİLƏ
GİLƏKLƏR

Digər lüğətlərdə