GİLƏLƏNMƏ

Gilələnmək”dən f.is.
GİLƏLƏMƏK
GİLƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə