GİLEY-KÜSÜLÜK

bax giley-güzarlıq.
GİLEY-KÜSÜ
GİLEYLƏNƏ-GİLEYLƏNƏ

Digər lüğətlərdə