GİLGİLƏ

is. Nazik, ensiz dəmirdən, ya ağacdan olan çənbər və onu gillətməkdən ötrü uzun ağacdan və ya məftildən ibarət uşaq oyuncağı.
// Bu oyuncaqla oynanılan uşaq oyunu.
GİLƏNARLIQ
GİLİZ

Digər lüğətlərdə