GİLLƏŞMƏ

Gilləşmək”dən f.is.
GİLLƏNMƏK₁
GİLLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə