GİLLƏŞMƏK

bax gillənmək 1-ci mənada.
GİLLƏŞMƏ
GİLLƏTMƏ₂

Digər lüğətlərdə