GİLLƏDİLMƏ

Gillədilmək”dən f.is.
GİLLƏ
GİLLƏDİLMƏK

Digər lüğətlərdə