GİLLƏTMƏ₁

Gillətmək1”dən f.is.
GİLLƏTMƏ₂
GİLLƏTMƏK₂

Digər lüğətlərdə