GUMB

təql. İçiboş bir şeyi vurduqda çıxan səs.
GUM-GUM
GUMBULDAMA

Digər lüğətlərdə