GURSAÇLILIQ

is. Qalınsaç(lı)lıq.
GURSAÇLIQ
GURSƏS

Digər lüğətlərdə