HAFİZƏT

"Quran"ı əzbər bilən; hafizəli.
HAFİZƏ
HAFİZULLA